Wie is Wie in deel zes en zeven van 'Het Bureau'?

Ook 'Afgang', deel 6 van de roman cyclus 'Het Bureau', heeft weer een aantal nieuwe personen opgeleverd. Wie is hun alter ego?

Na de eerder gepubliceerde sleutels op deel 1-3, op deel 4 en op deel 5 is het nu hoog tijd voor een Wie is Wie op deel 6.

Het betreft de volgende namen:
Maar nu kunnen we net zo goed het afmaken, en er deel zeven bij nemen:
Wie is wie in het laatste deel?
Tot slot nog een oplossing uit deel 4:
Dreessen (p. 405) = W.A.M. (Pim) de Vroomen , destijds directeur Geesteswetenschappen bij het Ministerie van Onderwijs & Wetenschappen, en als zodanig de rechterhand van Okkerse (in Het Bureau: Okkerman), en degene die inhoudelijk verantwoordelijk was voor het departementaal beleid.

Met dank aan o.a. Taco Hermans, Lex Heerma van Voss, Lodewijk Winkeler, Steven Engelsman en Joop van der Horst

Stuur uw oplossingen, zo mogelijk met nadere gegevens over de genoemde personen, svp naar jdfvh@dds.nl


One page up