Recensie van J.J. Voskuil: Reisdagboek 1981


Sinds 1950 maakte J.J. Voskuil wandeltochten samen met zijn vrouw; sinds 1957 hield hij daarvan aantekeningen bij. Van Oorschot, de hoofdstedelijke uitgever van Voskuil's oeuvre, heeft het plan opgevat om deze reisdagboeken in drie delen te gaan uitgeven, te beginnen in 2001.
Als voorproefje is nu, medio Mei 2000, bij Gottmer een eenmalige licentie-uitgave verschenen van delen van de reisdagboeken uit 1981. In dit kleine boekje, dat gratis bij de aanschaf van een Dominicus reisgids bekomen wordt, beschrijft Voskuil twee wandeltochten naar Frankrijk. Het zijn aantekeningen zoals van een kroniekschrijver als Voskuil is verwacht kan worden: vol van oog voor het detail, met scherpe blik voor de omgeving waar hij en zijn vrouw zich bevinden.
Rechtvaardigt dit echter de uitgave van deze aantekeningen? Mijns inziens amper. Was er niet zulk een hype ontstaan rond het magnum opus 'Het Bureau', dan was er geen enkele reden geweest deze reisdagboeken uit te geven. Nu echter zal een klein gedeelte van de Bureau-adepten zeker ook deze boeken gaan aanschaffen, kennelijk genoeg in Van Oorschot's verwachting om de uitgave te rechtvaardigen.
Bureau-liefhebbers zullen immers smullen van passages als deze:
"Ik vind het idioot om daar te gaan zitten. Dat maakt haar boos. Ik word ook boos en zeg dat ze zit te drenzen. Dat maakt haar woedend: 'Ik ben geen kind! Dit is de laatste keer dat je me als een kind behandeld hebt! Ik ben een vrouw van 54 jaar! [...] 'Je moet alles intrekken!' Ik trek alles in. Maar intussen heb ik dan toch maar 'drenzen' gezegd! Zo duurt het nog een kwartier, terwijl we langzaam omhoogklimmen in een nauw dal."
Zo lopen 'Het Bureau' en de reisdagboeken in elkaar over.

Reisdagboek 1981 is hetzij bij een Dominicusreisgids te verkrijgen, hetzij voor Hfl 15,- te verkrijgen onder ISBN 90 257 3228 3

16 Mei 2000, J.D.F. van HalsemaOne page up